Menu
 
Jan Anne
 
Programmaontwikkeling & Projectmanagement

Inevi

Hallo, leuk om kennis te maken. Ik ben Jan Anne, oprichter van Inevi. Inevi staat voor innoveren vanuit een visie. Ik geloof in de kracht van een samenleving waarin mensen en organisaties betrokken zijn bij elkaar en hun omgeving. Samen maken we in een snel veranderende wereld het verschil. Ik verbind en ondersteun burgers, overheden en private organisaties bij het realiseren van maatschaatschappelijke vraagstukken.

onderzoek | advies | ontwikkeling

Diensten

Afhankelijk van je specifieke wensen en situatie realiseer ik projecten met maatsschappelijke impact. Ik houd van een projectmatige een creatieve aanpak.


Organisaties staan midden in de samenleving. Als werkgever heb je te maken met kritische burgers en medewerkers. Wat doe je op bijvoorbeeld het terrein van duurzaamheid of diversiteitsbeleid? Hoe ondersteun je medewerkers bij een goede werk en privé balans? Ik help organisaties met concrete oplossingen.

Mail


Een goed idee uitwerken in een plan en voor de uitvoering geld vinden? Ik help bij: crowdfunding, fondswerving, donatie, sponsoring en de markt opgaan? Vooral complexe projecten waarin organisaties samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken spreken mij aan.

Mail


De traditionele grenzen vervagen tussen burgers, overheid en de markt. Bewoners starten een burgerinitiatief en bedrijven creëren samen met maatschappelijke organisaties 'shared value' voor de samenleving. Ik stimuleer en help overheden en organisaties om hierin hun rol tenemen en door strategische samenwerkingen aan te gaan. Uitgangspunt daarbij is een win-win situatie voor alle betrokkenen.

Mail

Effectieve mantelzorgondersteuning

Passie voor informele zorg

Ik heb een passie voor de informele zorg (mantelzorg en vrijwilligerswerk). Vanuit mijn eigen ervaring als ervaringsdeskundige, maar ook beroepsmatig als manager bij o.a. MantelzorgNL en bestuurlijk voor verschillende vrijwilligersorganisaties realiseer ik programma's gericht op versterking mantelzorg, vrijwillige inzet en burgerparticipatie.

Als Bestuur- en organisatiewetenschapper gaat daarbij mijn speciale aandacht uit naar het samenspel in de zorgtraiade (professional, cliënt en naasten). Wat betekent samenwerking met naasten voor  bijvoorbeeld de eigen bedsrijfsfoering en voor de competenties van medewerkers?   Ik adviseur, onderzoek, train en realiseer veranderprogramma's. 

Twee concrete innitiatieven zijn de projectorganisaties: Zorgrespijt en JongeMantelzorg

Zorgrespijt

Ondersteuning mantelzorg

Zorgrespijt is een netwerkorganistie van specuialisten in de informele zorg. Wij ondersteunen gemeenten en organisaties bij hun dienstverlening aan mantelzorgers. Doel is het versterken van de mantelzorg, het voorkomen van uitval en dat er dure (formele)zorg moet worden ingezet.

Jonge Mantelzorg

Jonge mantelzorg

Ongeveer een kwart van de jeugdigen in Nederland groeit op met ziekte en zorg in de thuissituatie. Door aandacht te hebben voor deze jonge mantelzorgers kunnen zij tijdig worden herkend en steun aangeboden krijgen. Maar ook gewoon begrip en een luisterend oor.

Maillijst

Blijf geïnformeerd. Schijf je in voor de maillijst.

Over Jan Anne

Wat mij beweegt

Jan Anne

Jan Anne van Dijk, grondlegger en stuwende kracht achter Inevi.

Telefoon: 06 24716613. Mail: ja.vandijk@inevi.nl

In 2016 heb ik Inevi opgericht vanuit mijn ambitie om organisaties en burgers te versterken en te verbinden bij de realisatie van maatschappelijke vraagstukken. Een utopie? Nou nee. Mensen en organisaties zijn betrokken bij hun omgeving. Ik geloof in de kracht van betrokken burgers en organisaties die door samenwerking waarde creëren voor de samenleving.

Inevi is een netwerkorganisatie. Ik werk met een team van bevlogen en deskundige professionals, gemotiveerd om organisaties, overheden en burgers te helpen bij de realisatie van hun dromen. Sterk zijn wij in complexe projecten waarin partijen samenwerken en tegenstellingen overbruggen om te komen tot concrete resultaten. Wij gaan daarbij uit van de aanwezige energie. Vaak met een verrassende aanpak en innovatieve oplossingen als resultaten. Inspirerende initiatieven zijn: Zorgrespijt, JongeMantelzorg en Werk&Mantelzorg.

Afhankelijk van je vraag en de specifieke situatie neem ik samen met het team het gehele traject op ons: van strategie en planvorming tot de uitvoering en projectleiding. Uitgangspunt is altijd de ambitie en mogelijkheden van uw organisatie.

Ik hoor graag wat wij voor u kunnen doen.

Wat kan ik voor je betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

Partners

Opdrachtgevers & Werkgevers


Consumentenbond

Takeda

Den Haag

Werk&Mantelzorg

MantelzorgNL

Qidos

Reizigers Adviesraad

Mantelzorg Bergen op Zoom

Amgen

Humanitas

Zorg Verandert

Harderwijk

Manteling

Wenb

Platform Mantelzorgbelang Den Haag

DCMR

AO Fonds Provincies

Gemeente Rotterdam